Webbyt
Webbyt
UUdised  
Webbyt
Dokumentatsioon  
Webbyt
Kontakt  
Webbyt
Toetajad  
Webbyt
Spordiklubid  
Webbyt
Kasulikud lingid  
Webbyt
Galerii  
Meie koduleht on uuendamisel, info liikumine piiratud!
Koduleht saab korda novembris!
 
Webbyt
Webbyt Kalender
Webbyt
Webbyt
Korvpalli MV 2018
Webbyt
Korvpalli MV 2017
Webbyt
Korvpalli MV 2016
Webbyt
Korvpalli MV 2014
Webbyt
RAPLAMAA LIIKUMISSARI 2014
Webbyt
Kalender/Juhendid/Tulemused
Webbyt
LUME- JA JÄÄRADA 2012-2013
Webbyt
Korvpalli KV 2011
Webbyt
Korvpalli MV 2011
Webbyt
Korvpalli MV arhiiv
 
Webbyt

LUME- JA JÄÄRADA 2012-2013

Webbyt

LUME- JA JÄÄRAJAL TOIMUVATE ÕPPESÕITUDE SARI RAPLAMAAL

2012 -2013.a.

JUHEND.

                                                                                                    

1. EESMÄRK

 1. pakkuda noortele ja täiskasvanutele harjutamis- ja võistlemisvõimalusi kinnisel rajal toimuvatel üritustel ja koolitustel.
 2. kontrollida õpitut ja ettevalmistatud tehnika korrasolekut.

 

2. OSAVÕTJAD:

2.1   osalevad soovijad , kelle vanus ja ettevalmistatud

tehnika seda lubab. Autod peavad vastama lisas toodud  tingimustele.

 1. kuni 15 aastased  osalejad peavad omama nn. vastutavat isikut. Vastutav isik on kohustatud määrustepäraselt juhendama ja abistama vastutava poolt üritusel osalemist. NB! Vastutav isik peab viibima antud üritusel seni kuni tema poolt juhendatav on lõpetanud oma tegevuse sellel üritusel
 2. Osavõtjad on jaotatud gruppidesse alljärgnevalt:
 1. – 15 a. noored
 2. 16. aastased ja vanemad  - NAISED
                                           - MEHED
  1. Autod on jagatud sõiduklassidesse alljärgnevalt
 1. esivedu
 2. tagavedu
 3. nelivedu

d) etappi korraldajal on õigus juurde lisada täiendavaid masinaklasse, mis aga üldsarjas arvesse ei lähe

Kaiu etapil Sajuz ( ZAZ, Moskvitšid, ŽIGULID + KÕIK TAGAVEOGA  AUTOD – siin sõidavad 4-6 autot korraga)

2.5    Lubatud on sõita mitmes erinevas masinaklassi, tasudes eraldi masinaklasside eest

 

3. AEG:

3. üritustesari viiakse läbi dets.2012.a. - märts 2013.a.

I etapi alguse määrab rajameister koos kohaliku ürituse korraldajaga.

Rünno Leinberg 5167927 ja Aivo Sildvee  53408534

II etapp – Ohekatku – Mati Kutser 5057868

III etapp – Valtu  - Rein Nipernado5098810

IV etapp - Juuru – Truvo Leinberg ja Veiko Haljasmets 5233147

V etapp – Ohekatku– Mati Kutser   Järlrpa _ Räbovoitra

VI etapp – Kaiu - Rünno Leinberg ja Aivo Sildvee

4. ÜRITUSTESARJA LÄBIVIIMINE

4.1  Osaleja registreerib  end sekretariaadis, kus tasub ka osalustasu

 5 EUR-i .

4.2  Peale registreerimist siirdub osaleja korraldajate poolt ettevalmistatud tehnilisse parklasse, kus toimub tehniline ülevaatus.

4.3  Peale kõikide osalejate registreerumist loositakse õppesõitude järjekord.

4.4 Sõidetakse etteantud  ringide arv  ajale

4.5 Teise vooru stardijärjekorjekorra määrab korraldaja.

4.6  Tehniline ülevaatus toimub igal etapil kella 9.00 -9.45.-ni.

4.7 Osalejate koosolek kell 9.50

4.8 Sõitude algus kell 10.00

5. PARIMATE SELGITAMINE:

5.1   Igal etapil sõiduaegade liitmise teel.

5.2  Väiksema koguaja saanud osaleja saab parema koha.

5.3   Võrdse koguaja saanute korral otsustab II sõidu aeg. Kellel on see parem saavutab ka parema koha 

5.4 Üldvõitja selgitamisel  liidetakse kõikidel etappidel kogutud kohapunktid kokku Vastavalt kogutud punktisummadele selgub ka paremusjärjestus. Mida suurem summa , seda parem koht üldjärjestuses.

5.5. Kuuest etapist arvestatakse halvem tulemus maha.

5.6 Võrdse punktisumma korral arvestatakse kõrgemaid kohti üksikutel etappidel.

5.7  Etappidel arvestatakse punkte järgmiselt: I - 10p,II - 8p,

        III-6p, IV-5p, V-4p , VI-3p.VII-2p, VIII-1p.

5.8  Punktiarvestust peetakse siis kui antud masinaklassis osaleb vähemalt 5 osavõtjat???

 

6. PROTESTID

 1. Protestid kirjutatakse  kohe “Protestide raamatusse”  ja lahendatakse  ürituse toimumise käigus. Protesti vaatab läbi protesti- komisjon (etapi läbiviimise peakohtunik, tehnilise ülevaatuse korraldaja, vastavalt vajadusele ka rajakohtunikud)
 2. Protesti saab kirjutada ainult osaleja või tema otsene esindaja, kelle määrab osaleja ise enne ürituse algust. See on ka kirjalikult fikseeritud.
 3. Protest maksab 10  eurot.

 

7. AUTASUSTAMINE

      7.1  Korraldaja autasustab finaalis esimesele kolmele kohale tulnuid võistlejaid medalitega

        7.2  nii toimib see igal etapil.

        7.3 medalid jagatakse välja siis kui antud masinaklassis on vähemalt viis võistlejat

        7.4  korraldaja ei võta endale kohustuseks nii etappidel kui ka üldarvestuses auhindade jagamist. Loomulikult ei keela see seda , et keegi ei või sponsoreerida antud võistlust auhinnafondiga.

 1. üldvõitjaid autasustatakse  karikatega,

Lisa 1

 

Kaiu etappide kohtunikebrigaad:

tehn, ülevaataja -        Rünno Leinberg     5167927

starter                  -        Ants  Kristall

ajamõõtjad         -        Rünno Leinberg,  Rain Nipernado

rajakohtunik      -        Arno Mais

sekretariaat – üldjuht- Aivo Sildvee        53408534 aivo@kaiu.ee

andmed kodulehele paneb üles Marko Orav

 

Valtu etappide kohtunikud on:

 

Võistluste juht -  Rein Nipernado 50 98810

Tehn. komisjon - Manivald Kasepõld  5021897

Ajamõõtjad - Rain Nipernado 56 497381, Ain Vainu 5048834

Starter - Ants Kristall 50 98556

Rajameister - Hindrek Kio 51 67478

 

      

 

Lisa 2

 

Rajal sõitmise  tingimused Sajuz klassile

 1. Peale starti ei tohi  enne  nügida kui on läbitud kaks esimest  kurvi.
 2. Kui üks osaleja lükkab teise masina rajalt välja, sealjuures on masinad pidevas kontaktis , siis rajalt väljalükanud osaleja saab MUSTA LIPU.

 

 1. Kohtunikekogul koheselt otsustada MUSTA lipu kasutamine.
 2. Stardijoonele  peab auto ise mootori abil sõitma.
 3. Liiklus rajal toimub rangelt vastupäeva
 4. Omavoliline raja kasutamine toob kaasa osalemiskeelu järgmisel etapil.
 5. Kui rajal liikleja on jäänud mingil põhjusel rajale seisma, siis uuesti liikuma hakates peab ta olema kindel , et ei sega teisi sõitjaid. Karistus - must lipp. .
 6. Lippude tähendused:

MUST lipp              - sõitja jääb selles sõidus viimaseks.

KOLLANE lipp         - takistus rajal, positsiooni parandada ei tohi.

 PUNANE  lipp         - rada kinni

Sinine lipp                 - tagant tuleb kiirem võistleja.

 

     Lisa 3

 

3.1 Võistluste korraldaja ei võta vastutust üritusele tuleku ja tagasisõidu eest

3.2  Kõik  juhendis määratlemata  küsimused lahendab kohapeal ürituse korraldaja

3.3 Iga osaleja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise

3.4 Sõidurajaga tutvumine ürituse päeval keelatud või korraldava kohtuniku loal

 

 

    Lisa 4.

 

Nõuded juhile:

4.1 Kiiver peas

4.2 Turvavöö kinni

4.3 Autojuhi load – noortel vastutab isik vt.p.2.2

4.4 Sõitja või vastutav isik vastutab täielikult rajal toimuva eest, mis sõltub temast

4.5 Ei tohi rammida :

        seisvat autot

        ümberpaiskunud autot

        juhi ukse piirkonda

 1. Ürituse korraldaja ei võta vastutust võimalike õnnetuste ja nende tagajärgede eest. Üritusel juhtununud õnnetuse eest vastutab sõitja ise.
 2. Ürituse käigus tekkinud varalise kahju hüvitab kahju tekitaja.

 

 

Lisa 5

 

Nõuded autodele:

5.1 Lubatakse kasutada vastavalt liikluseeskirjadele naastrehve.

naastude arv rehvis:   13”            -        90tk

                                    14” ja 15” -        110tk

                                    > 15”         -        130 tk

                                    > 17”         -        150tk

Naastu pikkus max 2 mm

 1. Teiste inimeste viibimine autos keelatud v.a. noorte sõitudes
 2. Elementaarsed nõuded – aku kinni, bensiinipaak kinni, jne

 

 

 

Projekti kirjutas kokku:

Aivo Sildvee

 

Kaiu valla spordinõunik

 

16.10.2012.a.